Våra språk

Vi översätter till fler än 100 språk

Få alla dina översättningar från en och samma översättningsbyrå. Våra språkexperter kan översätta texter inom många olika områden till de flesta språk.

Våra språk

I en värld med grovt räknat 6000 språk finns det alltid något för oss att göra. Vi översätter till alla språk som våra kunder efterfrågar. Hittar du inte det språk du söker i listan nedan, får du gärna höra av dig till oss.

Svenska

Hälften av alla våra översättningar är till svenska från andra språk. Den vanligaste förfrågan vi får när det gäller svenska texter är från engelska. Men även tyska, övriga nordiska språk, franska, italienska och spanska är återkommande som källspråk. De flesta svenska översättningar vi gör är till den svenska som vi pratar i Sverige. Men vi översätter även ibland till finlandssvenska som pratas av finländare med svenska som modersmål.

Kontakta oss för offert
Engelska

Engelska är det näst vanligaste språket vi översätter till efter svenska. De flesta engelska översättningar gör vi från svenska, men även från övriga nordiska språk. Förutom översättning språkgranskar vi många engelska texter. Eftersom det är viktigt att engelskan blir korrekt i ett professionellt sammanhang kan du hos oss anlita en expert som ser över dina engelska texter.

Här kan du läsa mer om rätt engelska på rätt plats.

Kontakta oss för offert
Norska

Vi översätter många ord till norska varje år. Den vanligaste förfrågan vi får är engelska och svenska till norska, men vi översätter även från andra språk. Det finns två officiella skriftspråk i Norge, nynorsk och bokmål. Nynorsk är inte nytt, det utvecklades från i mitten av 1800-talet. Majoriteten i Norge använder bokmål medan nynorska används som förstaspråk i vissa regioner. Oavsett om du behöver översätta bokmål eller nynorsk, kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss för offert
Finska

Vi översätter många ord till finska varje år. Den vanligaste förfrågan vi får är svenska och engelska till finska, men även finska till engelska och svenska. Förutom de språkkombinationerna kan vi översätta till finska från andra språk som våra kunder efterfrågar.

Kontakta oss för offert
Danska

Vi översätter väldigt många ord till danska varje år. Danska talas av cirka 5 miljoner människor i Danmark och cirka 60 000 människor i Sydslesvig i Tyskland, där det har status som minoritetsspråk. Flera av våra medarbetare har studerat nordiska språk och just danska är ett favoritspråk!

Kontakta oss för offert
Spanska

Cirka 500 miljoner människor har spanska som modersmål, vilket gör det till världens andra största språk (som förstaspråk). Vi samarbetar med översättare i Europa och Amerika när vi översätter spanska ord. De vanligaste förfrågningarna vi får är svenska och engelska till europeisk- och latinamerikansk spanska.

Kontakta oss för offert
Franska

Franska är ett språk som präglas mycket av kultur där språket talas. Många gånger, speciellt när det kommer till marknadstexter, räcker det inte att översätta en text rakt av. Man behöver bearbeta texterna ytterligare för att de ska bli relevanta för personerna som läser texten. När man går ifrån källtexten på det sättet kallas det transcreation. Man återskapar helt enkelt den ursprungliga avsikten med texten. De vanligaste förfrågningarna vi får när det kommer till franska ord är översättningar till och från svenska och engelska.

Kontakta oss för offert
Tyska

Vi får många förfrågningar om översättningar till och från tyska. Det vanligaste för oss är att vi översätter tyska till och från engelska, svenska, norska och finska. Men vi arbetar även med tyska översättningar till andra språk.

Kontakta oss för offert
Italienska

Italienska är ett av de största europeiska språken. I översättningsbranschen kallar vi de största språken för FIGS eller “The Big Four”, där italienska står för I:et. Det är vanligt att man översätter marknads- och kommunikationsmaterial till italienska för att nå nya marknader i Europa. De vanligaste förfrågningarna vi får när det kommer till italienska översättningar är till och från tyska, engelska, svenska, norska och finska.

Kontakta oss för offert
Kinesiska

Vi arbetar mycket med kinesiska översättningar. Den vanligaste förfrågan vi får är kinesiska till och från engelska, men vi översätter även kineska till och från andra språk. Över en miljard människor har kinesiska som första språk, vilket gör det är världens största och snabbast växande språk.

Det finns två skriftsystem: förenklad kinesiska (Simplified Chinese) som används i fastlandskina och traditionell kinesiska som huvudsakligen används i Taiwan och Hongkong. Vi översätter båda.

Kontakta oss för offert
Japanska

Vi har lång erfarenhet av att översätta japanska texter, och den vanligaste förfrågan vi får är japanska till och från engelska. Men vi översätter även japanska till och från andra språk. Japanska är ett språk som präglas mycket av kulturen där språket talas. Många gånger, speciellt när det kommer till marknadstexter, räcker det inte att översätta en text rakt av. Man behöver bearbeta texterna ytterligare för att de ska bli relevanta för personerna som läser texten. När man går ifrån källtexten på det sättet kallas det transcreation. Med Japanska är det väldigt viktigt att arbeta med experter så att översättningarna landar rätt.

Kontakta oss för offert
Nederländska

Precis som svenskan och engelskan är nederländska ett germanskt språk. Cirka 28 miljoner människor pratar nederländska idag, varav de flesta bor i Nederländerna, Belgien, Surinam och Indonesien. Vi översätter vanligtvis nederländska till och från engelska och svenska. Men kan även översätta nederlänska till och från andra språk.

Kontakta oss för offert
Arabiska

Vi har lång erfarenhet av att översätta arabiska. Den vanligaste förfrågan vi får är arabiska till och från svenska och engelska. Men vi översätter även arabiska till och från andra språk. Arabiskan skrivs och läses från höger till vänster, vilket många gånger ställt till det för människor som inte är vana översättare. Det är därför bra att anlita en expert när det kommer till arabiska översättningar, som även kan korrekturläsa texterna efter översättningen.

Kontakta oss för offert
Albanska
Bosniska
Bulgariska
Dari
Estniska
Farsi
Grekiska
Hebreiska
Hindi
Isländska
Jiddisch
Koreanska
Kroatiska
Kurdiska
Kurmanji
Lettiska
Litauiska
Maltesiska
Meänkieli
Pashto
Polska
Portugisiska
Romani
Rumänska
Ryska
Samiska
Serbiska
Slovakiska
Slovenska
Somali
Sorani
Swahili
Tagalog
Thai
Tigrinja
Tjeckiska
Turkiska
Ukrainska
Ungerska
Urdu
Vietnamesiska

Saknar du ditt språk?

Noggrannhet i allt vi gör – från offert till leverans

Vissa kallar oss perfektionister och det ligger en viss sanning i det. För oss är det viktigt med noggrannhet i allt vi gör. Det märker man inte minst i vår gedigna metod som vi har tagit fram för att alla våra översättningar ska nå upp till vår höga standard.

Läs mer om vår metod
Från kunskapsbanken

Rätt engelska på rätt plats

Många är duktiga på engelska i Sverige. Man lär sig engelska från tidig ålder, möter språket i filmer och tv-serier…

Därför är källtextens kvalitet viktig vid översättning

Om de data som matas in i ett informationssystem håller låg kvalitet, så blir också de resultat du får bristfälliga.…