Rätt engelska på rätt plats

Många är duktiga på engelska i Sverige. Man lär sig engelska från tidig ålder, möter språket i filmer och tv-serier som inte är dubbade, läser böcker och lyssnar på musik på engelska… Inte konstigt att man är så bekväm med engelskan, och dessutom gärna plockar in engelska ord och begrepp i sitt dagliga språk. Inte minst i arbetslivet där man brainstormar och workshoppar medan man printar ut dokument. Sen tar man ett break innan man går till gymmet och kör lite crossfit.

Det finns dock en risk att man överskattar sin egen förmåga att skriva på engelska i arbetet.

”Många i Sverige har väldigt stor tilltro till sin egen engelska”, berättar Anna Angvall-Skeppstedt, som är från Minnesota och arbetar som projektledare på Translator Scandinavia. ”Det händer ibland att kunder ifrågasätter översättningar. Särskilt om de bott i ett engelsktalande land tycker de, att det här kan jag. Men det är stor skillnad mellan olika engelsktalande länder, både språkligt och kulturellt. Ett företag kan vilja ha en brittisk-engelsk översättning för att man ska skicka texten till Storbritannien men kunden har synpunkter eftersom den inte liknar den engelska man är van vid från Netflix och andra streamingtjänster. Eller så jämför man den med sin egen, mer talspråkliga engelska.”

Kontexterna krockar

Det finns ungefär 400 miljoner människor i världen som har engelska som sitt modersmål. Det faktum att de talar samma språk betyder dock inte att de tolkar ord på samma sätt eller har samma sätt att se på tillvaron.

Om vi bara håller oss till USA och Storbritannien, så finns det stora skillnader i kultur och beteende. Både mellan dessa länder och i förhållande till Sverige.

Något så enkelt som hur man skriver ett mejl avslöjar de här skillnaderna.

”Min erfarenhet är att engelsmän kräver en mjukare ingång och ett artigare avslut för att texten inte ska uppfattas som alltför direkt, på gränsen till brysk”, säger Eva Taxén, projektledare på Translator Scandinavia.

Både början och slutet på ett mejl från Sverige kan förbrylla en britt, konstaterar även Anne-Marie Silvester, översättare på Translator Scandinavia: ”För många britter kan det vara förvirrande att svenskar både är formella och informella i samma mejl. Det kan bli fel att börja ett mejl till någon man inte känner med bara ett Hi!. Eller att bara använda förnamn direkt. För att sedan avsluta med Kind regards.”

Ett mejl som på en gång är yrkesmässigt och familjärt blir svårt för en mottagare att tolka. Om den vi skriver till har rest mycket eller är van att kommunicera med människor i andra länder så kanske det går bra ändå. Men i jobbet kan vi möta någon som bott hela sitt liv på samma plats, i Australien, Storbritannien eller USA, och den personen kommer att ha svårt att förstå vad vi menar.

”Om man är amerikan och inte haft mycket kontakt med andra språk då blir det rätt förvirrande att ta del av en sådan text”, konstaterar Anna Angvall-Skeppstedt. ”Det kan ge ett dåligt eller mindre professionellt intryck. Det är ju mycket nyanser som avgör här, små, små skillnader som kan få stora konsekvenser.”

En annan vanlig utmaning är att även om man skriver på engelska så är ordvalen och sammanhangen svenska. Det gör dem främmande och svårbegripliga för någon från andra länder. Detta gäller förstås inte bara länder som USA eller Storbritannien. Ta Indien som exempel. Där använder man ett mycket mer formellt språk än på många andra platser, och det finns även stora kulturella skillnader. Från svensk sida kanske vi tror att kommunikation är rak och tydlig, men för den indiska motparten är den förvirrande och alltför informell.

Använder du rätt ord och begrepp?

När en kvalificerad översättare ska granska en engelsk text skriven av en person som har svenska som modersmål finns det några återkommande fel som måste fixas. Anne-Marie Silvester, översättare från Storbritannien, märker att ofta glöms bort: ”Man blandar ihop presens och presens particip. Det finns en skillnad mellan att säga ‘I am walking the dog right now’ eller ‘I walk the dog twice a week’. Det första är något man gör nu, det andra beskriver en vana. Men många använder alltid ‘I walk the dog’ och då vet man inte om de gör det just nu eller inte.” Den distinktionen gör man i engelska, men just användning av -ing som verbform kan vara svår för personer med svenska som modersmål.

Ett annat exempel Anne-Marie Silvester vill lyfta är överanvändning av vissa ord. Samma ord används i många olika sammanhang, trots att det finns andra ord som passar bättre i kontexten. Utveckla – develop – är ett sådant. Det kan t.ex. användas i ett finansiellt sammanhang, där en engelsktalande person hellre skulle använda growth.

Många svensktalande personer har även svårt att konstruera meningar på ett sätt som är begripligt för någon som pratar engelska. En sak Anna Angvall-Skeppstedt ofta lägger märke till är meningslängden: ”I engelskan så är det viktigt att inte ha för långa meningar. Det är tvärtom i svenskan, och vi måste ofta dela upp texter i flera meningar för att mottagaren ska förstå vad som står.”

Kommunicera på mottagarens villkor

För att det vi skriver ska landa rätt måste vi alltså mottagaranpassa texten. Det betyder dock inte bara att vi kan behöva vara mer formella eller korrekta. Lika ofta handlar det om att våga slå på trumman ordentligt.

”I Sverige är man ofta försiktig med hur man uttrycker sig, man vill inte ta till överord”, säger Eva Taxén. ”Men man måste förstå vilka signaler som fungerar i mottagarens kontext. Ett konkret exempel var när ett svenskt företag gjorde ett starkt resultat i sin delårsrapport, och översättaren visste att detta skulle kommuniceras i USA så hon valde att skriva ’extremely strong’. Det svenska företaget backade från det, för man förstod inte att i USA behövs starka beskrivningar för att tränga igenom bruset.”

Det kan även handla om att vara mer precisa och tydliga i vad vi kommunicerar. Som Anna Angvall-Skeppstedt konstaterar: ”När man kommunicerar med företag i USA så är min erfarenhet att det är viktigt att vara professionell och väldigt konkret. Inte linda in det man vill ha sagt.”

Orden du inte bör använda

Att konsumera så mycket kultur från engelsktalande länder leder till en annan fara. Att man använder ord och begrepp i sammanhang som skulle vara helt otänkbara i de länder som de kommer ifrån.

Anne-Marie Silvester minns fortfarande hur chockad hon blev när hon för första gången såg ordet ”fuck” i en reklam i Sverige: ”Det var första gången jag hade sett sånt på tv och jag tänkte ’oj, det var lite magstarkt!’. Den sortens reklam skulle aldrig kunna användas i USA.”

Hur ser du till att det blir rätt när du översätter

Det är viktigt att få nyanserna rätt och förstå hur ord och begrepp uppfattas av mottagaren. Inte minst för att i affärssammanhang är förtroende en oerhört viktig del i att nå framgång.

Det är här som en professionell översättare kan vara skillnaden mellan framgång och fiasko. För översättaren är själva kärnan i arbetet att förstå vem som kommer att läsa texten, i vilket sammanhang, och vad du vill att dina ord verkligen ska kommunicera.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

ISO 9001, 27001, 17100 och 18587

Varför alla dessa standarder? För att vi inte gillar tomma ord. Översättningstjänster är kluriga. Företag och institutioner skickar sina många…

5 frågor till vår nya IT- och produktionschef

Henrik kommer till oss med mer än 10 års branscherfarenhet, med inriktning mot automatisering av processer och implementering av ny…

Så blev transcreation nyckeln i byråns Tysklandslansering

När marknadsbyrån Republiken fick uppdraget att på kort tid anpassa en hemsida för den utmanande tyska marknaden, vände de sig…