Om Translator Scandinavia

Kvalitativa över­sättningar sen 1990

Vi har en lång tradition av att erbjuda kvalitativa och hållbara översättnings­tjänster. Idag levererar vi 30 miljoner översatta ord till hundratals kunder i olika branscher varje år – med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktiga relationer.

Translator Scandinavia är certifierade enligt ISO 9001, 27001, 17100 och 18587.

Läs mer om våra ISO-certifieringar och varför vi investerar i kvalitet och informationssäkerhet.

Kvali­tet, hållbar­het och modern teknik var ledstjärnor från start

Translator Scandinavia grundades 1990 av mångentreprenören Gunnar Carlsson. Gunnar arbetade på den tiden med teknikutbildningar för svensk industri och hans kunder hade ofta behov av översättningar till olika språk. Eftersom Gunnar kunde spanska flytande, började han själv göra översättningarna från spanska till svenska. Det var så idén om en egen översättningsbyrå föddes.

Vid en sprakande scouteld i mitten av 1990-talet träffade Gunnar vår nuvarande vd Cecilia Enbäck, som då blev Translator Scandinavias första anställda. Inte långt därefter växte teamet, och innan övergången till 2000-talet bestod det av åtta professionella översättare och projektledare. Flera av dem som började arbeta med oss då, finns kvar på företaget än idag.

Redan 1995 skrev Translator Scandinavia avtal med Europeiska parlamentet och kommissionen och började leverera översättningar av mycket hög kvalitet. Att bli godkända översättare för EU ställde höga krav på oss och vi behövde därför ta fram metoder och definiera hur vi arbetade med säkerhet och kvalitet. Vi fostrades tidigt i ett kvalitets- och säkerhetstänk, något som funnits med oss i alla år.

Gunnar kom från en bakgrund inom teknik, stolt maskiningenjör från KTH, och såg från början fördelarna med att använda tekniska lösningar för att höja kvaliteten på översättningarna, samtidigt som vi kunde spara våra kunder tid och pengar. Redan under sent 1990-tal började vi arbeta med de första översättningsverktygen och sedan dess har vi hållit oss uppdaterade med ny teknik för att förbättra och effektivisera våra översättningar.

Kvalitet, modern teknik och hållbarhet har varit våra ledstjärnor från start. Idag levererar vi 30 miljoner översatta ord till hundratals kunder i olika branscher varje år — med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktiga relationer.

Vi arbetar för att finnas kvar länge

Translator Scandinavia grundades för över 30 år sedan. Redan från början har hållbarhet varit en självklar del av vår kultur.

För världen innebär det att vi använder hållbara produkter, återvinner allt vi kan och inte köper in onödiga saker, för att lämna ett så litet avtryck som möjligt.

För våra kunder innebär det att vi hela tiden jobbar med att effektivisera processer och använder teknik för att spara tid och pengar i hela ledet.

För våra medarbetare innebär det ett hållbart arbetsliv. En plats där de får möjlighet att växa i sitt yrke, samtidigt som resten av livet går ihop med vabb, fritidsintressen, veterinärbesök och allt vad det innebär.

För vi vill att våra kunder och medarbetare ska stanna hos oss länge. Och våra goda recensioner och låga personalomsättning är ett kvitto på att vi gör det bra.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss
Vårt team

Anna Angvall-Skeppstedt

Projektledare

Axel Sjögren

Översättare och kontrolläsare

Carolina Kühnemann

Sälj- och marknadsansvarig

Eva Taxén

Senior projektledare

Helena Wester

Senior projektledare

Henrik Kühnemann

Partner – IT- och produktionschef

Malin Lord

Senior projektledare

Malin Olsson

Senior projektledare

Nina Davidsson

Projektledare

Patrik Lindgren

Senior projektledare

Veronica Sandström

Projektledare

Få hjälp med kvalitets­översättningar idag