ISO 9001, 27001, 17100 och 18587

Varför alla dessa standarder?

För att vi inte gillar tomma ord.

Översättningstjänster är kluriga. Företag och institutioner skickar sina många gånger känsliga och konfidentiella texter för översättning i förtroende. Ofta utan möjlighet att validera leveransen eller utan vetskap om vem som tar hand om dem, vilka steg som ingår i processen, var data lagras, vilken kompetens de som översätter och granskar har osv.

För att hjälpa till i processen har vi tagit det strategiska beslutet att låta andra intyga att vi jobbar som vi säger att vi gör.

  • Vi översätter och kvalitetssäkrar våra leveranser enligt branschens bästa praxis
  • Vi uppfyller våra kunders och övriga intressenters krav
  • Vi hanterar information på bästa möjliga sätt
  • Vi jobbar med ständiga förbättringar

Vad betyder det för dig som kund?

Du får ett kvitto på att vi jobbar strukturerat och kontinuerligt med utveckling av våra tjänster med målet att öka kvalitet och kundnöjdhet.
Du vet vad som ingår i varje tjänst och vilka kompetenser och kvalifikationer de som tar hand om dina texter har.
Du är trygg i att din dokumentation hanteras med sekretess samt att dess riktighet och tillgänglighet garanteras.

Vad betyder det för dig som samarbetspartner?

Du samarbetar med en organisation som har kvalitet, informationssäkerhet och utveckling ständigt på sin agenda och som jobbar långsiktigt på att bli en bättre samarbetspartner.

Vad betyder det för oss som jobbar på Translator Scandinavia?

Att vi är en organisation som jobbar med och investerar i kvalitet och utveckling i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

ISO 27001 och ISO 9001 – nu är vi certifierade enligt båda!

Vi är mycket glada och stolta att kunna berätta att Translator Scandinavias ledningssystem för informationssäkerhet är certifierad enligt ISO 27001.…

Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal…

Med SEO-översättning når du ända fram på nya marknader

Är målet med din nya sajt att locka kunder, generera leads och öka omsättningen? Då bör SEO – sökordsoptimering –…