Certifierade enligt ISO 9001:2015

Translator Scandinavia är sedan september 2018 (med omcertifiering 2021) kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Ladda ner vårt certifikat ISO9001_SV-EN_2021

Fokus på kunden och ständiga förbättringar är grunden i kvalitetsarbetet. Under revisionen utmärkte sig Translator Scandinavias engagemang kring kvalitetsfrågor samt kundfokus speciellt. Vårt ledningssystem för kvalitet uppfyller standarens krav vad gäller översättning och språkrelaterade tjänster. Certifieringen är ett led i arbetet mot att möta våra kunder och intressenters krav på ständigt förbättringsarbete för att kunna erbjuda ännu bättre tjänster inom de kostnads- och tidsramar som våra kunder efterfrågar.

Vad betyder det för dig som kund?

Du får ett kvitto på att vi jobbar strukturerat och kontinuerligt med utveckling av våra tjänster med målet att öka kvalitet och kundnöjdhet.

Vad betyder det för dig som samarbetspartner?

Du samarbetar med en organisation som har kvalitet och utveckling ständigt på sin agenda och som jobbar långsiktigt på att bli en bättre samarbetspartner.

Vad betyder det för dig som jobbar på Translator Scandinavia?

Vi är en organisation som jobbar med och investerar i kvalitet och utveckling i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

Mer om ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt vedertagen standard och garant för att företag arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetsfrågor. De certifierade företagen revideras årligen av en oberoende tredje part.

Läs mer på SIS:s webbplats.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal…

5 frågor till vår nya IT- och produktionschef

Henrik kommer till oss med mer än 10 års branscherfarenhet, med inriktning mot automatisering av processer och implementering av ny…

ATCC ISO 17100 and 18587 Certificate_Translator Scandinavia AB

Om ISO 17100 och ISO 18587

De internationella standarderna ISO 17100 och ISO 18587 anger krav avseende processer, resurser och andra aspekter relaterade till leveransen av…