Att översätta årsredovisningar – så går det till

Med en välskriven årsredovisning bygger du förtroende och intresse för ditt företag. Det är också ett av få dokument som läses av kunder, partners – och investerare – vilket ställer höga krav på både stil och terminologi.

Vi på Translator Scandinavia översätter finansiell dokumentation som årsredovisningar, pressreleaser och kvartalsrapporter till 70 olika företag i Sverige varje år. 

Dessutom har vi förmånen att få jobba med några av de bästa översättarna i branschen.

I denna artikel lär du dig mer om hur översättningsprocessen går till – och vad du kan göra för att känna dig trygg att resultatet lever upp till förväntningarna.

Ramarna för översättningen sätts under uppstartsmötet

En lyckad översättning och arbetsprocess börjar med en förståelse för arbetsgången. 

Vanligtvis bokar vi på Translator Scandinavia in ett möte i ett tidigt skede för att få en bild av din verksamhet. Vi diskuterar då upplägg, förväntningar och tankar kring språk och terminologi.

Efter mötet samlar vi in och förbereder referensmaterial. Vi skickar även en tydlig och detaljerad offert till dig baserad på antal ord, svårighetsgrad, språkkombination och format. 

När offerten är godkänd skickas referensmaterialet till översättaren, som är redo att sätta igång.

Löpande kontakt säkerställer kvaliteten

Därefter har vi löpande kontakt under projektets gång för att diskutera eventuella tolkningsproblem, välja lämplig terminologi och hantera referensmaterialet på rätt sätt. 

På Translator Scandinavia behandlar vi alltid din information på ett säkert sätt i vår egen IT-miljö och tillämpar etablerade säkerhetsrutiner. Genom att använda moderna översättningsverktyg kan vi dessutom se till att du sparar tid och pengar.

För att säkerställa att översättningen är korrekt, har rätt terminologi och stil med hänsyn till årsredovisningens syfte och målgrupp, går en utsedd kontrolläsare igenom texten.

När översättningen är godkänd levereras texterna i överenskommet format. Om du har förslag eller ändringar kontrollerar vi att de är korrekta och implementerar dem sedan i texten. När du är nöjd så är vi nöjda!

Läs mer om vår metod här.

Därför är vana beställare ute i god tid – och håller sig till tidsplanen 

Årsredovisningar är stora dokument. De består av flera delar och den samlade texten kan ligga mellan 25 000 – 40 000 ord. Så översättaren behöver tillräckligt med tid för att sätta sig in i projektet. Även när layouten är färdig behövs tid för en sista granskning.

En annan aspekt är att det krävs speciell expertis för att förmedla allt från balansräkningar till strategiska prioriteringar. Men också en förståelse för branschens terminologi och förmågan att förmedla företagets budskap, tonalitet och personlighet. 

För att lyckas behöver din översättare alltså förstå vad ni vill få sagt, både i det som går att läsa på raderna och mellan dem – och se till att texten fungerar lika bra på ett annat språk.

Genom att låta översättaren involveras tidigt i projektet, kan du räkna med ett bättre resultat och en mer tidseffektiv process.

Översättare med rätt erfarenhet och kompetens växer dessutom inte på träd. Det är anledningarna till att vana beställare varje år är ute i god tid när de ska översätta sin årsredovisning.

Underlätta arbetsprocessen – dela upp årsredovisningen i olika delar

Eftersom många företag vill arbeta med samma översättare år efter år, är dessa uppbokade långt i förväg. Om datumen för din översättning, eller delar av den, flyttas, så är risken alltså stor att den krockar med andra uppdrag. 

Att blanda in översättningsbyrån i tid – och hålla sig till den ursprungliga tidsplanen – är alltså en avgörande faktor för hur arbetet med översättningen löper på. 

Behöver du flera översättare är framförhållningen ännu viktigare. Som när första delen av årsredovisningen (framvagnen) skiljer sig i innehåll och ton från den bakre delen (bakvagnen). Eller om årsredovisningen ska översättas till flera språk.

En god idé kan vara att dela upp årsredovisningen i flera delar och skicka över dem allteftersom de blir klara. Detta möjliggör parallellt arbete och ger utrymme för justeringar och förbättringar.

En annan framgångsfaktor är att tänka igenom den interna korrprocessen på förhand.

Gör en plan för ändringar och godkännanden

Ju närmare en slutversion årsredovisningen är när den landar på översättarens bord, desto bättre. Det gäller inte minst nyckelavsnitt som vd-ordet, där det krävs mycket tid och arbete för att säkra att både ton och innehåll.

Med det sagt är mindre ändringar i originaltexten under arbetets gång väntade. Däremot kan större ändringar – framförallt i ett senare skede – i värsta fall ställa till problem.

För att säkerställa att översättningen blir minst lika bra som originalet, är det viktigt att tänka igenom er interna arbetsprocess i förväg, och lägga upp en plan för hur ni hanterar ändringar och godkännanden på ett strukturerat sätt.

En annan avgörande faktor för en smidig arbetsprocess – och fulländat resultat – är att se till att översättaren får de svar hen behöver för att göra ett bra jobb.

Vikten av en levande dialog med din översättare

Ingen känner ert företag som ni. Och er årsredovisning förmedlar mer än bara fakta, den speglar företagets drivkrafter och personlighet. Därför är det viktigt att förmedla allt som ni vill att översättningen ska kommunicera innan översättaren sätter igång.

För att uppnå en riktigt bra översättning krävs dessutom en levande dialog under arbetets gång, där översättaren får chans att ställa viktiga frågor – och få genomtänkta svar – när de dyker upp. 

Med en utsedd kontaktperson för språkrelaterade frågor underlättas också kommunikationen vilket minskar risken för missförstånd.

Men vad du än gör, se till att anlita en professionell översättningsbyrå när du ska översätta ditt företags årsredovisning till ett annat språk. Inte minst när det ska göras från svenska till engelska.

Översätta årsredovisning till engelska? Tänk på det här

Att vi svenskar är relativt bra på engelska i tal och skrift är ingen hemlighet. Men det är stor skillnad på Netflix-engelska och den som förväntas i en årsredovisning eller annan avancerad finansiell skrift. 

Att överskatta sin egen förmåga och ge sig på att översätta årsredovisningen själva, är ett allvarligt misstag som alltför många företag gör. 

När vi på Translator Scandinavia översätter årsredovisningar till engelska samarbetar vi med översättare som är specialiserade på finansiella skrifter och har engelska som modersmål. 

De har även kunskapen att anpassa texten till brittisk eller amerikansk engelska, vilket är av stor betydelse för någon från exempelvis Storbritannien respektive USA. Förmågan att skilja på de olika varianterna saknas i regel hos en svenskfödd amatör. 

Läs mer om att översätta till engelska i artikeln Rätt engelska på rätt plats.

Bygg förtroende för ditt företag med en riktigt bra årsredovisning

Summa summarum så bygger en framgångsrik översättning på rimliga tidsmarginaler, en genomtänkt process för ändringar och godkännanden samt en levande dialog med din översättare.

För att uppnå ett resultat som är minst lika bra som originalet, behöver du förstås också en erfaren översättningsbyrå.

Hos Translator Scandinavia vet vi att din årsredovisning är avgörande för att bygga förtroende och förmedla en positiv bild av ditt företag. Därför lägger vi stor omsorg i varje översättningsprojekt vi tar oss an. 

Vi har lång erfarenhet av att översätta årsredovisningar för företag av olika storlek, i alla tänkbara branscher. Med oss kan du känna dig trygg att resultatet lever upp till dina, dina kunders, partners och investerares höga förväntningar. 

Läs mer om hur vi jobbar med finansiella översättningar här och boka din kommande översättning. 

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal…