Behöver din text auktoriseras?

Auktoriserade översättningar

Den vanligaste anledningen till att en text behöver översättas av en auktoriserad translator är främst för att man behöver översätta intyg, betyg och liknande, eller om texten ska hålla i ett juridiskt sammanhang, t.ex. i en rättegång samt då översättningen ska ha status som originalhandling, t.ex. en årsredovisning som ska lämnas in till en utländsk eller svensk myndighet. Översättningen blir då bestyrkt av den auktoriserade translatorn.

Auktoriserad translator är en personlig och skyddad titel. En auktoriserad translator har genomgått ett omfattande prov hos Kammarkollegiet där man under en dag testar översättarens förmåga att översätta tre typer av texter: en allmän, en finansiell och en juridisk. Provet bedöms därefter av en expert och alla tre proven måste vara godkända för att man ska få kalla sig auktoriserad translator. Varje auktoriserad översättare får ett eget nummer och en stämpel och de dokument som ska auktoriseras ska förses med detta.

I Sverige kan man auktoriseras mellan svenska och ett annat språk. Man kan med andra ord inte auktoriseras i Sverige mellan t.ex. engelska och franska. Ett nytt prov måste göras om man vill bli auktoriserad inom flera språkkombinationer. Vart femte år genomgår translatorn ett nytt test för att kunna få behålla sin titel.

Auktoriserade translatorer hittar du på Kammarkollegiets webbplats.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Nya kontrakt med Europeiska kommissionen

Translator Scandinavia har fått skriva ytterligare kontrakt med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum. Det rör sig om ramavtal för översättning av…

Med SEO-översättning når du ända fram på nya marknader

Är målet med din nya sajt att locka kunder, generera leads och öka omsättningen? Då bör SEO – sökordsoptimering –…

ISO 9001, 27001, 17100 och 18587

Varför alla dessa standarder? För att vi inte gillar tomma ord. Översättningstjänster är kluriga. Företag och institutioner skickar sina många…