7 tips för byråer som behöver hjälp med översättningar

Jobbar du med kommunikation, marknadsföring, reklam, IR eller PR? Då är en erfaren översättningspartner en självklar del av din byrås ekosystem. Och kvaliteten på översättningen är förstås avgörande för hur väl ditt budskap når ut.

Därför är det viktigt att du gör rätt val. Oavsett om det gäller årsredovisningar, webbtexter, köpta mediekampanjer eller text till filmproduktion, behöver du en partner som du kan lita på.

I den här artikeln får du veta hur du ger ditt översättningsprojekt en flygande start – och undviker typiska misstag längs vägen. De sju råden är sammanställda av Cecilia Enbäck, vd på Translator Scandinavia, som har över 30 års erfarenhet av kvalitativa översättningar. Håll till godo!

1. Välj din översättningspartner tidigt

För att säkra kvaliteten på din leverans bör du introducera din översättningsbyrå så tidigt som möjligt i projektet. Då har du och översättaren tid att gå igenom allt som behöver göras gemensamt, och hen får chansen att ställa viktiga frågor som du säkert inte tänkt på. Det gör slutresultatet bättre och du minskar risken för oförutsedda problem.

Dessutom: För större uppdrag, som en årsredovisning eller en produktlansering, krävs ofta översättare med stor erfarenhet. De bästa blir snabbt uppbokade, så gör inte misstaget att vänta till sista sekunden. Se till att kontakta en översättningsbyrå med rätt kunskap och erfarenhet direkt.

2. Se översättningen som en del av er leverans

De flesta byråer har behov av bra översättningar. Men långt ifrån alla är medvetna om vilken skillnad kvaliteten på översättningen faktiskt gör. Och i vilken mån den kan lyfta – och i värsta fall – sänka värdet av slutprodukten. Tänk hur snabbt du själv upptäcker en felaktig översättning på ditt modersmål, och hur en bristfällig översättning påverkar din syn på avsändaren.

Kvaliteten på produkten som din byrå tagit fram är viktig, så se till att välja en översättningspartner som gör den rättvisa, och som lägger ned mycket tid på att testa olika lösningar och koncept, för att säkra att det blir rätt. Det lönar sig alltid.

3. Ta reda på målgruppens förutsättningar och behov

Att förstå kulturen och kontexten är avgörande för en bra översättning.

Det finns översättare som är experter på årsredovisningar och andra som kan översätta till flera språk. Gäller det en medicinsk text så är det såklart viktigt att översättaren har kunskap inom just det området, osv.

Prata därför igenom med din kund vilken eller vilka målgrupper som finns och deras specifika behov, redan från början! Det är den informationen som ligger till grund för vilken översättare som översättningsbyrån väljer.

4. Tänk på att översättningar växer

Något som kan vara lätt att missa är att texterna ofta blir längre när man översätter dem. Detta skiljer sig från språk till språk, tyska brukar till exempel växa rejält. Det är viktigt att ta med sig eftersom textmängden påverkar layouten som kan ta längre tid att sätta.

Textmängden förändras också när ändringar dyker upp sent i processen. Ju längre layout-arbetet har kommit, desto mer komplicerad brukar översättningen bli. Därför är det viktigt att inkludera eventuella justeringar i planeringen från början.

5. Var öppen med vad du behöver

Ibland händer det att byråer inte gjort klart med beställaren vad som ska göras, till exempel hur många språkversioner som ska tas fram. Det får förstås konsekvenser för både leveranser och pris.

När du går igenom uppdraget med din kund, behöver du se till att prata igenom exakt vad som ska levereras, så att du kan förmedla det till översättaren. Rutinerade byråer diskuterar behoven med översättningsbyrån redan på offertstadiet. På så sätt slipper alla parter oönskade överraskningar.

6. Gör en ordentlig brief och tidplan

Det är såklart inte realistiskt att lägga veckor och månader på att ta fram en text, och sedan förvänta sig att översättaren ska leverera översättningen på ett par dagar.

För dig som jobbar på byrå känns det självklart att arbeta med briefer och tidsplaner i olika uppdrag. När det ska skrivas årsredovisningar till exempel, sätts det ofta upp möten mellan de personer som ska ta fram texterna och olika intressenter hos kunden.

Ett värdefullt tips är att tänka likadant kring översättarens arbete.

Om det finns material hos kunden eller personer som sitter på viktig information ska du inkludera detta i briefen. Skriv också hur många språk det handlar om så att översättningsbyrån kan göra en korrekt offert.

Följ upp dina skribenter och formgivare under arbetets gång, så att leveranserna kommer när de ska. Då kan översättaren ta ansvar för att texterna blir klara i tid.

7. Fördela ansvaret – och håll fast vid det

Ibland händer det att någon på byrån sätter sig och skriver om översättningarna själva. Ofta för att de tycker annorlunda eller har en bättre lösning. Men resultatet blir sällan bra, och framför allt blir produktionen dyrare.

När översättningsbyrån får ett uppdrag, tar den ansvar för att utföra det i sin helhet. Och för att säkerställa kvaliteten behöver texterna nå slutkunden för bedömning och uppföljning.

Se därför till att lämna kommentarer till översättaren och ta en diskussion om lämpliga ändringar. Översättaren gör samma sak när hen upptäcker inkonsekvenser eller felaktigheter i texten. Sådant lägger en duktig översättare snabbt märke till.

Kort sagt: öppen kommunikation löser utmaningar åt båda hållen. Precis som en tydlig ansvarsfördelning i början av ditt projekt.

Är Translator Scandinavia rätt översättningsbyrå för dig?

Hoppas du får nytta av tipsen från Cecilia och känner dig redo att säkra ett bra samarbete med din översättare.

Translator Scandinavia har lång erfarenhet av att hjälpa stora och små företag med sina översättningsbehov. Bland kunderna finns allt från heltäckande kommunikationsbyråer till webbyråer och reklambyråer.

Här kan du läsa om våra översättningstjänster

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal…

Behöver din text auktoriseras?

Auktoriserade översättningar Den vanligaste anledningen till att en text behöver översättas av en auktoriserad translator är främst för att man…