Så lyckas du med att översätta din årsredovisning – Experterna tipsar

Att göra sin årsredovisning på mer än ett språk är viktigt för många svenska företag. Det är en möjlighet att kommunicera med flera olika typer av intressenter – från kunder och partners till investerare och myndigheter. Och det är en viktig kommunikation, som inte bara förmedlar företagets ekonomiska status utan även vilka ambitioner och strategiska prioriteringar som finns.

Det krävs skickliga översättare för att förmedla allt från balansräkningar till strategiska prioriteringar på ett sätt som är minst lika bra som originalet. Och här på Translator Scandinavia har vi förmånen att arbeta med några av de bästa översättarna som finns. Vi bad två av dem – Louise och Oliver Dirs – att dela med sig av några konkreta tips för lyckade översättningar av årsredovisningar.

Nyckeln till en lyckad översättning

Vi började med att fråga Louise och Oliver om det finns en avgörande faktor för en bra översättning

Kommunikation utan tvivel! Att ha en fungerande kommunikation mellan kunden, översättningsbyrån och översättaren är avgörande för att översättningen av en årsredovisning ska bli framgångsrik. Särskilt förstås när det gäller datum och deadlines, men även när det handlar om valet av rätt ord och frågor som översättaren kan ha. Det är viktigt att översättaren kan ställa frågor, det är då slutresultatet blir en text alla är nöjda med. Ett lyckat samarbete kring en översättning består av en pågående dialog.

Håll koll på tiden!

Finns det några andra saker som är viktiga för att skapa en bra process för översättningen av årsredovisningar?

Att bestämma datum, och att göra det i god tid, är avgörande!

Årsredovisningar är stora dokument, de består av flera delar och den samlade texten kan ligga mellan 25,000 – 40,000 ord. Översättaren måste kunna sätta av tillräckligt med tid för att kunna göra ett bra jobb. Även när layouten av den översatta texten är färdig behövs tid för en sista granskning.

Eftersom många företag vill arbeta med samma översättare år från år betyder det att dessa är uppbokade långt i förväg. Om datumen börjar flyttas kanske de inte längre kan arbeta på översättningen eftersom den krockar med andra uppdrag.

Det kan även vara så att mer än en översättare är inblandad. Orsaken är att den första delen av en årsredovisning (ofta kallad framvagnen) skiljer sig i innehåll och ton från den bakre delen (bakvagnen), och en del företag använder olika översättare för dem. Om hållpunkterna man kommit överens om då ändras kan en eller båda vara uppbokade på annat håll.

Kom överens om ord och begrepp

Finns det något ett företag ska tänka på kring själva språket i översättningen?

Om ett företag arbetar med en översättare för första gången kan det spara tid och förenkla arbetet att göra en förteckning över ord och begrepp som är viktiga för verksamheten, och där det redan finns en översättning man föredrar. Då behöver inte översättaren göra det arbetet från scratch, och kanske ändå landa i begrepp som inte fungerar.

Men även om man har jobbat ihop i flera år så kan det dyka upp begrepp som behöver stämmas av, så det är viktigt att det finns en uttalad kontaktperson att vända sig till.

För finansiell terminologi finns det en allmänt vedertagen ordlista på både svenska och engelska som verkligen underlättar processen. Den heter International Financial Reporting Standards (IFRS), och de flesta företag använder den.

Leverera en så färdig text som möjligt

Vad är viktigt att tänka på när det gäller själva texten?

Det bästa är om vi får texter som till största delen är färdiga, och inte kommer att gå igenom stora förändringar. Detta är särskilt viktigt för nyckelavsnitt som vd-ordet, eftersom det krävs mycket tid och arbete från översättarens sida för att säkra att både tonen och innehållet är rätt även i nyanserna.

Det är även bra om vi kan få tillgång till en pdf av filerna med de bilder som kommer att användas. De kan ibland hjälpa oss med översättningen av beskrivningar, och vi får även möjlighet att se ifall en viss text är en rubrik eller mellanrubrik.

Ett sista råd kring texten är att se till att vi får tillgång till den färdiga versionen av den översatta årsredovisningen. Dels för att hitta skrivfel, dels för att kunna korrigera om formateringen blivit rätt, så att den slutliga produkten blir så bra som möjligt.

Misstag du inte vill göra

Till sist frågade vi Louise och Oliver om det fanns några vanliga misstag som det är klokt att undvika

Se till att texterna är godkända så långt det är möjligt innan de går till översättning. Att göra större förändringar i texter för årsredovisningen när översättaren redan har kommit en bra bit på väg blir både tidskrävande och kostsamt, eftersom den text som ersätts redan har blivit översatt.

Försök också att undvika ändringar i sista minuten. Att stressa fram en översättning eller inte ha tid att göra ordentlig research på ord och begrepp kan påverka kvaliteten rejält. Men självklart går det att göra mindre justeringar, sådana dyker ofta upp om till exempel styrelsen inte har haft möjlighet att godkänna innehållet.

Ett sista råd är att kunden måste ha bestämt sig för om det ska vara amerikansk eller brittisk engelska, samt hur viktiga ord ska stavas, innan översättningsarbetet börjar. Om såna saker ändras när arbetet redan kommit igång är det lätt hänt att misstag och förseningar uppstår. Ett konkret exempel är att om Finansdirektören eller motsvarande får översättningen för genomläsning så ska de inte börja ändra i ekonomiska facktermer på det stadiet. Sådana saker måste bestämmas i början av processen.

Om Oliver och Louise Dirs

Vilka är då Louise och Oliver Dirs? Jo, de har jobbat som översättare och språkgranskare sedan 2010. Då återvände de till Storbritannien efter nio år i Sverige. Louise har tidigare arbetat som skribent och översättare på olika Stockholmsbaserade företag medan Oliver har jobbat som språkgranskare och översättare inom finansbranschen i Stockholm, Paris och London. De fortsätter behålla lite traditioner från Sverige mest i form av svensk fika!

Vi hoppas att de här tipsen från experterna hjälper dig att lyckas ännu bättre med din årsredovisning. Och ifall du vill lära dig mer så rekommenderar vi gärna några andra artiklar:

5 tips för bättre översättningar av årsredovisningar

Tre dyrbara misstag när du översätter årsredovisningar

Viktigt att tänka på när du översätter årsredovisningar

Vill du ha hjälp med att översätta just ditt företags årsredovisning? Kontakta mig så pratar vi vidare.

Eva Taxén
Senior Projektledare, expert på finansiella översättningar
070 650 05 23
et@translator-scandinavia.se

 

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Translator Scandinavia är sedan september 2018 (med omcertifiering 2021) kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Ladda ner vårt certifikat ISO9001_SV-EN_2021 Fokus…

Att översätta årsredovisningar – hur går det till

Årsredovisningen är ett företags kanske viktigaste marknadsföringsinstrument, och kvalitetskraven på stil och terminologi är mycket höga. Det som skiljer översättning…

Att upphandla översättnings­tjänster – hur går det till

Att upphandla översättningstjänster och säkerställa hög kvalitet kan vara svårt. Vad ska man ställa för krav, hur ska man tänkta…